Previous
Next

“Otrzymaliśmy kilka swoich najlepszych wyników, pozwalając szaleńcom biegać tam, gdzie nawet aniołowie stąpać się bali.”
Henry Ford -przemysłowiec, założyciel Ford Motor Company

firma jest pasją
właściciel

O NAS

Jesteśmy dumni z naszej unikalnej historii i na niej budujemy naszą przyszłość...

20 lat

DZIAŁALNOŚCI

+100

STAŁYCH DOSTAWCÓW

+600

STAŁYCH ODBIORCÓW

+ 75 000

PRODUKTÓW W OFERCIE

nasza działalność

Przynosić satysfakcję konsumentom naszych produktów.
Współpracować z naszymi klientami na zasadach partnerstwa.
Tworzyć kulturę innowacji, kreatywności i rozwoju.
Aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.

marka własna

W myśl hasła „wspieramy polską gospodarkę” większość naszego asortymentu jest produkowana w Polsce i oznaczona symbolem „Produkt Polski”.

AKTUALNOŚCI

NOWA OFERTA OGRODOWA!

Wiosna jest już z nami a to dobry czas, aby zadbać o odpowiedni sprzęt do pielęgnacji przestrzeni, która wprawia nas w pozytywny nastrój. Aktualna oferta ogrodowa zawiera szeroką gamę urządzeń do ciecia trawy i żywopłotu, do pracy w ziemi oraz pozyskiwania wody. Dzięki współpracy z wieloma producentami narzędzi ogrodowych przedstawiamy sprzęt na każdy budżet a przede wszystkim zgodny z aktualnymi trendami.

NASI PARTNERZY

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.
" Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach "
Philip Wylie
scenarzysta

FAQ

Informacje dodatkowe

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

 1. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 

 1. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na miejskiej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu miasta.

 

GMINNE PUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW W CIECHANOWIE:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Gostkowska 83
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00.

 

 1. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

 

 

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

koszx

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Grożą za to kary pieniężne. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.tomax.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Krzysztof Pątkowski „TOMAX” Hurtownia Elektronarzędzi ul. Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: bok@majsterkowanie.eu
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie systemu komentarzy
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
3. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • ubezpieczyciele
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • banki
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
8. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.

Jeśli chcesz podjąć współpracę z naszą firmą w zakresie dostawy lub zakupu towaru skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony lub napisz bezpośrednio na adres tomax@tomax.pl

Jeśli chcesz podjąć współpracę z naszą firmą w zakresie dostawy lub zakupu towaru skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony lub napisz bezpośrednio na adres tomax@tomax.pl

Gwarancja

Wszystkie towary oferowane przez TOMAX są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Wszystkie problemy techniczne i ewetualne reklamacje rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na stronie internetowej producenta.

W razie pytań o okres gwarancji, kosztów wysyłek reklamacyjnych i rodzaju kuriera do poszczególnych producentów prosimy o kontakt mailowy serwis@tomax.pl


AEG, Milwaukee, Ryobi

Od 1 .01.2008 Milwaukee/AEG udziela 3-letniej gwarancji dla wszystkich zarejestrowanych elektronarzędzi. Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji. Ustawowe świadczenia nie tracą ważności. Warunkiem uzyskania gwarancji jest rejestracja onlline na stronie firmowej http://warranty.aeg-powertools.com w ciągu 30 dni od daty zakupu. Kupujący otrzyma potwierdzenie gwarancji po poprawnym wprowadzeniu wszystkich danych. Aby uniknąć nieporozumień mogących wynikać z różnic dotyczących ustawowych warunków gwarancyjnych i gwarancji 3-letniej serwis wymaga przedstawienia potwierdzenia rejestracji gwarancji jak i również dowodu zakupu.


Zarejestruj narzędzie


Serwis:
http://www.elektroprecyzja.pl/

ELEKTROPRECYZJA
ul.Centralna 17
52-114 Wrocław

tel. 071/346-56-37 fax. 071/346-42-35 mail: elektroprecyzja@neostrada.pl

 

AIRPRESS
Wysyłka do dystrybutora po wypełnieniu formularza ze strony: http://www.airpress.pl/index.php?/Serwis/ . Firma AIRPESS przyśle swojego kuriera po reklamowany produkt, do urządzenia proszę dołączyć ksero dowodu zakupu.

 AIRPRESS ŚWIECIE (obwodnica Świecia)
Wiąg 108a
86-100 Świecie
tel. 52 33 12 588
fax 52 33 12 043
serwis@airpress.pl

 

Belle

Urządzenia firmy Belle posiadają roczną gwarancję i wszystkie niezbędne informacje znajdują się na karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego sprzetu

Altrad Belle Poland Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 36 96-200 Rawa Mazowiecka tel. (+48) 046 814 40 91 / 92 fax.(+48) 046 814 47 00

Serwis:

Roman Socha – serwis@belle.pl tel. kom. 0 507 061 496

 

Bester/Lincoln Electric

Firma Lincoln Electric Bester S.A. (LEBester) udziela gwarancji na wszystkie sprzęty do spawania łukiem i cięcia plazmowego jako wolne od wad jakości wykonania oraz użytych materiałów i ich sprawne działanie zgodnie z danymi technicznymi podanymi w instrukcjach obsługi. Gwarancja nie obejmuje wad w przypadku wykrycia przez LEBester lub Autoryzowany Punkt Serwisowy nieprawidłowego podłączenia, nieostrożnego obchodzenia się lub użycia sprzętu niezgodnie z instrukcjami. Okres Gwarancji LEBester pokrywa koszty robocizny i części zamiennych wykonywanej naprawy, objętej okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu oryginalnego produktu przez pierwszego użytkownika.

Szczególne okresy gwarancji to:

3 lata – Wszystkie urządzenia Lincoln Electric takie jak spawarki, podajniki drutów oraz przecinarki plazmowe oprócz zamieszczonych w okresach poniżej.

2 lata – LINC405 Invertec PC Invertec V PowerWave PW345C Magster oraz Midimagster, Minimagster Mag Power Besterka, STB Bester140, Bester141+

1 rok – Elektrody, druty spawalnicze i druty proszkowe, pod warunkiem ich użytkowania i magazynowania zgodnie z instrukcjami użytkowania i magazynowania Lincolna. * Wszystkie systemy środowiskowe, łącznie z jednostkami mobilnymi i centralnymi, zestawy uchwytów i kabli, osprzęt. (Nie obejmuje materiałów spawalniczych z 30 dniowym okresem gwarancji) * Osprzęt do cięcia plazmowego i spawania, łącznie z chłodnicami na ciecz, moduły podawania drutu, podwozia jezdne, sprzęt do instalacji miejscowej w osobnej sprzedaży, sprzęt luzem, materiały spawalnicze, standardowe zestawy osprzętu, części zamienne oraz produkty Magnum. (nie obejmuje części zamiennych oraz uchwytów/palników z 90 i 30 dniowym okresem gwarancji).

90 dni – Wszystkie uchwyty spawalnicze, pistolety, palniki TIG i palniki Plasma, przewody zespolone, inne przewody, uchwyty szpulowe.

30 dni – Wszystkie materiały spawalnicze, które można wykorzystać w systemach środowiskowych, patrz powyżej, łącznie z wężami, filtrami, paskami oraz złączkami do węży.

Wszystkie silniki spalinowe wraz z osprzętem, wszystkie palniki gazowe oraz wszystkie reduktory gazu jako dostarczane przez producenta silników, palników i reduktorów mają gwarancję producenta i nie są objęte powyższą gwarancją.

Części zużywające się LEBester nie ponosi odpowiedzialności za wymianę jakichkolwiek części zamiennych, które podlegają normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, takich jak bezpieczniki, żarówki, rolki podające, części uchwytów spawalniczych, palników plazmowych, palników gazowych.

W celu złożenia reklamacji nabywca jest zobowiązany powiadomić Autoryzowany Punkt Serwisowy Lincolna o stwierdzonej wadzie, objętej powyższą gwarancją. Wykaz serwisów na stronie www.bester.pl.


Black&Decker

Black & Decker jest pewny jakości produkowanych przez siebie produktów i oferuje ponad-przeciętne warunki gwarancyjne dla ich użytkowników. Warunki te są dodatkowe w stosunku do Twoich uprawnień ustawowych i nie w żadnej mierze ich nie podważają. Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu. Jeśli Twój zakupiony produkt Black & Decker ulegnie uszkodzeniu wskutek wady materiałowej lub wady montażu w przeciągu 24 miesięcy od daty zakupu, Black & Decker gwarantuje wymianę wszystkich uszkodzonych części i naprawę produktu, z wyłączeniem elementów podlegających normalnemu zużyciu wskutek eksploatacji, aby ograniczyć do minimum niedogodności dla klienta pod warunkiem, że:

 • produkt nie był używany do zastosowań profesjonalnych
 • produkt nie był niewłaściwie używany
 • produkt posiada trwałe uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, (przedmiotami, substancjami, w wyniku wypadków, itp.),
 • były podejmowane próby naprawy przez osoby inne niż autoryzowani agenci serwisowi Black & Decker lub pracownicy Black & Decker.

Składając reklamacje należy przedłożyć sprzedawcy lub pracownikowi autoryzowanej stacji serwisowej dowód zakupu, a Twój produkt musi posiadać znak CE na tabliczce znamionowej

Wysyłka jest na koszt producenta firmą kurierską DHL. Dane do wysyłki w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

Black & Decker® Polska Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa Tel.: (22) 645-12-20e-mail: biuro@blackdecker.com SERWIS – Tel.: (22) 862-08-08


Celma S.A.

Firma Celma S.A. udziela 24 miesięcznej gwarancji na swoje produkty dla osób fizycznych, jak róznież 24 miesiecznej gwarancji dla firm lecz po wcześniejszej rejestracji na stronie: www.celma.com.pl

Reklamowane wyroby prosimy wysyłać za pośrednictwem firmy „SIÓDEMKA” pod numerem (22) 777-77-77. Należy podać nr Klienta :27458286 i hasło „SERWIS”.

Adres wysyłki:

CELMA POWER TOOLS Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 43-440 Goleszów

Paczka powinna zawierać:


– zakupione elektronarzędzie
– kartę gwarancyjną z wpisaną datą sprzedaży
– potwierdzenie zakupu jeśli nie ma daty sprzedaży (ksero faktury/paragonu)
– adres zwrotny
– informację o naprawie przedsprzedażnej

Koszt przesyłki dotyczący napraw gwarancyjnych ponosi CELMA S.A.

Dedra-Exim Sp. z o.o.
Wysyłka bezposrednio do serwisu producenta na koszt Dedry, firmą kurierską FedEx nr klienta: 9195536
Do urządzenia proszę dołączyć kartę gwarancyjną, ksero dowodu zakupu oraz krótki opis zaistniałej sytuacji
22 738 37 77
Serwis:
Biuro obsługi klienta serwisowego – wew. 129, 165
Dział techniczny:
– agregaty malarskie, agregaty prądotwórcze, osuszacze, odśnieżarki – wew. 134
– pilarki stołowe, zgrzewarki do rur, odkurzacze, nagrzewnice – wew. 135
– spawarki – wew. 162
– wentylatory, przecinarki do glazury, zgrzewarki do rur – wew. 171
Kierownik Działu Technicznego i Serwisu– wew. 133

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: serwis@dedra.pl

 

DeWALT

DEWALT jest pewny, jakości produkowanych przez siebie produktów i oferuje ponad-przeciętne warunki gwarancyjne dla ich profesjonalnych użytkowników. Warunki te są dodatkowe w stosunku do Twoich uprawnień ustawowych, jako użytkownika profesjonalnego lub jako użytkownika nieprofesjonalnego i w żadnej mierze ich nie podważają. Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu.

Jeżeli w okresie pierwszych 30 dni od daty zakupu, narzędzie DeWALT ulegnie uszkodzeniu wskutek wady materiałowej lub wady montażu, użytkownik ma prawo do wymiany elektronarzędzia na nowy egzemplarz. Należy okazać dowód zakupu i kartę gwarancyjna. Ostateczną decyzję podejmuje Centralny Serwis. Tego rodzaju wymiana nie obejmuje akcesoriów jak również części zamiennych (jeżeli nie podlegają gwarancji).

W ciągu pierwszego roku użytkowania elektronarzędzia DeWALT przeglądy serwisowe wykonywane są nieodpłatnie. Wystarczy przesłać elektronarzędzie do Centralnego Serwisu wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Ewentualnie stwierdzone usterki naprawiane są bezpłatnie, za wyjątkiem przypadków ewidentnego zużycia lub nieprawidłowego stosowania. Tego rodzaju naprawa nie obejmuje akcesoriów jak również części zamiennych (jeżeli nie podlegają gwarancji).

Jeśli Twój zakupiony produkt DEWALT ulegnie uszkodzeniu wskutek wady materiałowej lub wady montażu w przeciągu 12 miesięcy od daty zakupu, DEWALT gwarantuje nieodpłatną wymianę wszystkich uszkodzonych części – lub wedle własnej oceny – nieodpłatną wymianę produktu, pod warunkiem, że:

 • produkt nie był użytkowany w sposób niewłaściwy
 • produkt podlegał normalnemu zużyciu podczas eksploatacji
 • nie były podejmowane próby napraw przez osoby nieupoważnione • został przedłożony dowód zakupu
 • 2 letnia gwarancja na wszystkie akumulatory DEWALT NANO kupione pomiędzy 1-kwietnia 2008 a 1- kwietnia 2010.

Gwarancja obejmuje: wszystkie akumulatory NANO zakupione z akumulatorowymi elektronarzędziami DEWALT.– akumulatory NANO zakupione osobno.

 • Jeśli akumulator jest wadliwy a nie posiada żadnych widocznych znaków użycia zostanie wymieniony na nowy – gratis. – aby skorzystać z 2 letniej gwarancji należy przesłać wadliwy akumulator wraz z dowodem zakupu do wybranej autoryzowanej 5-gwiazdkowej stacji serwisowej DEWALT. Zostanie on nieodpłatnie wymieniony na nowy. Wyjątki: Gwarancja nie obejmuje akumulatorów uszkodzonych, np.: wskutek upadku, działania wilgoci, niewłaściwego użycia, itp.

Składając reklamacje należy przedłożyć sprzedawcy lub pracownikowi autoryzowanej stacji serwisowej DEWALT dowód zakupu, a produkt musi posiadać znak CE na tabliczce znamionowej, jak pokazano poniżej.

Serwis – Tel.: (022) 862-08-08

 

Einhell Polska Sp. z o.o.

Dla dowodów zakupu wystawionych na terenie RP do dnia 1.11.2009 istnieją dwa sposoby realizacji gwarancji:

 1. Posiadając oryginalną kartę gwarancyjną i dowód zakupu można zrealizować roszczenie gwarancyjne w Einhell Polska w ciągu 24 miesięcy od daty dowodu zakupu, nie dłużej niż w ciągu 30 m-cy od daty wydania karty gwarancyjnej przez firmę Einhell Polska – obowiązują zapisy na karcie gwarancyjnej.
 2. Posiadając wyłącznie dowód zakupu, ale numer partii z naklejki znamionowej urządzenia znajduje się na www.einhell.pl można zrealizować roszczenie gwarancyjne w Einhell Polska w ciągu 12 miesięcy od daty dowodu zakupu. W takim przypadku, czyli braku karty gwarancyjnej wydanej przez Einhell Polska roszczenie będzie realizowane tylko w przypadku sprzedaży detalicznej, jeżeli użytkownik ma oryginał paragonu. W przypadku zakupów na fakturę VAT, oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, firma Einhell Polska zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego.

Dla dowodów zakupu wystawionych na terenie RP od dnia 1.11.2009:

 1. Posiadając oryginalną kartę gwarancyjną i dowód zakupu można zrealizować roszczenie gwarancyjne w Einhell Polska w ciągu 24 miesięcy od daty dowodu zakupu, nie dłużej niż w ciągu 30 m-cy od daty wydania karty przez Einhell Polska – obowiązują zapisy na karcie gwarancyjnej.
 2. Posiadając wyłącznie dowód zakupu, ale numer partii z naklejki znamionowej urządzenia znajduje się na www.einhell.pl można zrealizować roszczenie gwarancyjne w Einhell Polska w ciągu 12 miesięcy od daty dowodu zakupu. W takim przypadku, czyli braku karty gwarancyjnej wydanej przez Einhell Polska roszczenie będzie realizowane tylko w przypadku sprzedaży detalicznej, jeżeli użytkownik ma oryginał paragonu. W przypadku zakupów na fakturę VAT, oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, firma Einhell Polska zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego. 3. Dla większości urządzeń firmy Einhell, termin obowiązywania gwarancji można przedłużyć do 24 miesięcy przez rejestrację numeru paragonu na www.einhell.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu. Dla paragonów wystawionych w okresie 1.11.2009-31.08.2010 nie ma terminu rejestracji, a termin obowiązywania gwarancji zostaje automatycznie przesunięty do dnia 31.10.2012, ale nie dłużej niż 24 m-ce od daty zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia terminu obowiązywania gwarancji do 24 miesięcy w przypadku zakupu na fakturę. Jest możliwe, że dla niektórych towarów lub serii zakupionych na terenie RP, ale nie sprowadzonych do Polski poprzez oficjalnego importera, lub towarów, które zostały sprzedane przez Einhell Polska przed rokiem 2008, nie będzie możliwości przedłużenia gwarancji producenta do 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku tych towarów zastosowania mają przepisy o rękojmi. Szczegółowa informacja o towarach i seriach objętych rozszerzoną gwarancją jest dostępna na stronie www.einhell.pl. Jeżeli w powyższych punktach mowa jest o dowodach zakupu i kartach gwarancyjnych, to dotyczy to wyłącznie dowodów sprzedaży wystawionych na terytorium RP oraz o kartach gwarancyjnych wystawionych przez Einhell Polska.

Wszystkie produkty wysyłane do serwisu Einhell Polska muszą mieć dołączone zgłoszenie reklamacyjne wydrukowane ze strony:

http://einhell.pl/serwis1/index.php?m=zglos_reklamacje

Serwis:

Einhell Polska Sp. z o.o. ul. Wymysłowskiego 1 55-080 Nowa Wieś Wrocławska tel.071/334 65 08 fax.071/334 65 03 e-mail: einhell@einhell.pl

Jacek Sztorc – Menadżer serwisu e-mail: jaceksz@einhell.pl Tel. 071/ 360 30 81 Fax 071/ 360 30 66

 

ENDRESS
Reklamacje urządzeń spawalniczych ENDRESS, agregatów linii ECOPOWER, TRIPLEX oraz prądnic
w agregatach wszystkich linii oferowanych przez firmę ENDRESS prosimy zgłaszać bezpośrednio do:

ENDRESS-Polska Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2a
66-440 Skwierzyna
tel. (095) 71 73 313
fax: (095) 71 73 314
e-mail: pajecki@endress-polska.pl

Po zgłoszeniu na maila modelu urządzenia i usterki dostaną Państwo wytyczne odnośnie wysyłki i kuriera.

Reklamacje silników marki HONDA i B&S w agregatach prądotwórczych prosimy zgłaszać do autoryzowanych punktów serwisowych.

 


Graphite

Gwarancja 2 letnia na zakupione towary.

Serwis: ul. Promyka 153 05-800 Pruszków, tel: (22) 57 30 385, 73 00 020, e-mail: seriws@topex.plHECHT

Firma Werco Polska informuje, że w sezonie 2013/2014 wszystkie reklamacje o wadze do

60 kg należy przesyłać firmą kurierską UPS nr klienta 12405E.

 • maksymalna waga przesyłek reklamacyjnych dostarczanych za pośrednictwem firmy

UPS nie może przekraczać 60 kg.

 • Przesyłka musi być zapakowana w opakowanie kartonowe – oryginalne opakowanie

jest najbezpieczniejsze. Firma Werco Polska nie ponosi odpowiedzialności za

uszkodzenia powstałe podczas transportu.

– Na liście przewozowym należy zaznaczyć tylko i wyłącznie STANDARD !!!

W przeciwnym razie przesyłki nie będą odbierane przez naszych serwisantów.

– Urządzenie, które klient zareklamował powinno być jak najszybciej wysłane na adres

SERWISU WERCO POLSKA.

– Do urządzenia należy dołączyć wypełniony protokół reklamacyjny z dokładnym

opisem uszkodzenia

 

UWAGA!!! Przesyłki, których waga przekracza 60 kg oraz przesyłki paletowe, półpalety

przesłane firma UPS nie będą odbierane przez serwis Werco Polska. Wszelkie koszty

związane z przesłaniem takich przesyłek ponosił będzie nadawca.

W przypadku przesyłek, których waga przekracza 60 kg (palety, przesyłki gabarytowe, półpalety),

prosimy o kontakt telefoniczny. Firma Werco Polska, samodzielnie złoży zlecenie odbioru przesyłki.

 

Bezpośredni kontakt do serwisu oraz adres na jaki należy przesyłać reklamacje:

 

Werco Polska Sp. z o.o.

 1. Mickiewicza 54

66-450 Bogdaniec

Tel 957117140 Fax 7117141

e-mail: serwis@wercopolska.pl

 

Wykaz punktów serwisowych dla klientów końcowych: https://maps.google.pl/maps/ms?msa=0&msid=208197796622177294511.0004cc29fa07c4ea4d83e&hl=pl&ie=UTF8&t=m&ll=51.99841,19.577637&spn=6.49574,14.0625&z=6&source=embed

http://www.wercopolska.pl/upload/serwis/Formularz_zg%C5%82oszenia_reklamacji.pdf

 

Karcher

Warunki gwarancji – urządzenia do zastosowań profesjonalnych

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

1.Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 140.

 1. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.
 2. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
 4. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
 5. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego (*) należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
 6. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było do dyspozycji AWN.
 7. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
 8. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
 9. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.


ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

* stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, 
* dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
* stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
* nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu, 
* braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN.

Warunki gwarancji – urządzenia do użytku domowego

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

 1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 140.
 2. Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
 3. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
 4. Gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową (Dz.U. Nr. 141, poz. 1176 z 2002 r.)
 5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Autoryzowanego Warsztatu Naprawczego (zwanego dalej AWN).
 6. Reklamowane urządzenie winno być: dostarczone wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową.
 7. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć lub wysłać do AWN w oryginalnym opakowaniu (patrz wykaz AWN).

ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

* stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
* stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu, 
* wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.

GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY:

 1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji: wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki. odkurzacze, odkurzacze piorące: osprzęt, filtry, uszczelki, pompka wody (zatarcie spowodowane pracą na sucho, niewłaściwymi środkami czyszczącymi). parownice: osprzęt, uszczelki, zawory. zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowe komory szczotki, filtry, akumulatory.
 2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.
 3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
 4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
 5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia,nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.
 6. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.
 7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych – patrz instrukcjaKINZO
REKLAMACJE GWARANCYJNE
1. Zgłoszenie reklamacyjne wraz dowodem zakupu należy przesłać do Kinzo faxem na nr 22/8681206 lub mailem na adres tools@kinzo.pl.
2. Kinzo odeśle informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, wraz ze wstępną decyzją co do dalszego postępowania.
3. W przypadku zakwalifikowania reklamacji jako gwarancyjnej produkt zostanie przesłany kurierem do serwisu w celu naprawy , lub odebrany jako zwrot .Po odbiorze przez Kinzo zostanie wystawiona korekta faktury zakupu.
4. Wysyłając narzędzie, Klient powinien załączyć dowód zakupu, kartęgwarancyjną, krótki opis usterki, a także swoje dokładne dane tele-adresowe.
5. W przypadku naprawy narzędzie zostanie zwrotnie dostarczone równieżprzesyłką kurierską. 6. Korekta faktury zakupu zostanie wystawiona po otrzymaniu przez Kinzo produktu wraz z dokumentacją reklamacyjną.
7. W sytuacji gdy narzędzie nie będzie podlegało reklamacji gwarancyjnej Kinzo skontaktuje się Klientem.
REKLAMACJE PRZEDSPRZEDAŻNE
1. W przypadku reklamacji przedsprzedażowej zgłoszenie reklamacyjne wraz dowodem zakupu należy przesłać do firmy Kinzo faxem na nr 22/8681206 lub mailem na adres tools@kinzo.pl .
2. Kinzo odeśle informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, wraz ze wstępną decyzją co do dalszego postępowania.
3. W przypadku zakwalifikowania reklamacji produkt zostanie przesłany kurierem do serwisu w celu naprawy , lub odebrany jako zwrot .Po odbiorze przez Kinzo zostanie wystawiona korekta faktury zakupu.
4. Wysyłając narzędzie, Klient powinien załączyć dowód zakupu, kartęgwarancyjną, krótki opis usterki, a także swoje dokładne dane tele-adresowe.
5. W przypadku naprawy narzędzie zostanie zwrotnie dostarczone równieżprzesyłką kurierską. 6. Korekta faktury zakupu zostanie wystawiona po otrzymaniu przez Kinzo produktu , wraz dokumentacją reklamacyjną.
7. W sytuacji gdy narzędzie nie będzie podlegało reklamacji gwarancyjnej Kinzo skontaktuje się Klientem.
8. Bez potwierdzonego przez Kinzo dokumentu w przypadku wysłania reklamacji przedsprzedażowej, Serwis oraz Kinzo nie zakwalifikują tej przesyłki jako reklamacji oraz nie otrzymają Państwo korekty faktury zakupu.

Keyang

Prosze wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres serwis@keyangpolska.pl podając model urządzenia, opis usterki, numer seryjny urządządzenia i dane adresowe do odbioru paczki na koszt firmy Keyang firmą kurierską DPD. Do urządzenia proszę dołaczyć ksero dokumentu zakupy i kartę gwarancyjną.

 

Kupczyk

Nalezy wypełnić zgłoszenie reklamacyjne: http://www.kupczyk.pl/serwis_formularz.php

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kompresorów i narzędzi pneumatycznych
ul.Grabska 25, 32-005 Niepołomice
Do 30 maja 2013 można się kontaktować pod numerami: 12 250-09-29 lub 12 222-00-32
tel/fax: 12 653 18 18
12 653 19 19

kom. 697 887 277 – kierownik serwisu, sprzedaż części
kom. 697 112 886 – elektryk

E-mail: serwis@kupczyk.pl
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny kompresorów i narzędzi pneumatycznych:
ul.Grabska 25, 32-005 Niepołomice
Do 30 maja 2013 można się kontaktować pod numerami: 12 250-09-29 lub 12 222-00-32
tel/fax: 12 653 18 18
12 653 19 19
Serwis pogwarancyjny elektronarzędzi:
30-550 Kraków
ul. Kącik 9
Serwis gwarancyjny elektronarzędzi (punkt przyjęć):
30-550 Kraków
ul. Janowa Wola 6
tel/fax: 12 656 32 32
12 656 38 60


Perles

Wszystkie profesjonalne narzędzia firmy Perles, które zostały zakupione po 1 marca 2005 objęte są przedłużoną 3 – letnią gwarancją – bezpłatnie!!! Przedłużenie gwarancji jest możliwe pod warunkiem zarejestrowania urządzenia za pośrednictwem Internetu w terminie 4 tygodni od daty zakupu. Przedłużona gwarancja jest ważna od dnia zakupu urządzenia. 3-letnią gwarancją objęte są wszystkie profesjonalne narzędzia Perles z wyjątkiem akumulatorów i ładowarek oraz standardowego osprzętu. W celu przedłużenia gwarancji należy zarejestrować się jako użytkownik. Na swojej osobistej stronie rejestracyjnej można zarejestrować elektronarzędzie, które objęte będzie przedłużoną gwarancją, wydrukować certyfikat przedłużonej gwarancji (format PDF) lub modyfikować dane osobowe. Każdy certyfikat gwarancji powiązany jest z poszczególnym urządzeniem. To oznacza, że każde urządzenie powinno być zarejestrowane osobno w ciągu 4 tygodni od daty zakupu. Aby zrealizować roszczenia wynikające z przedłużonej gwarancji należy dostarczyć certyfikat i oryginał dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną. Dane osobowe oraz dane dotyczące urządzenia muszą być zgodne ze sobą na wszystkich dokumentach. Podstawą realizacji roszczeń gwarancyjnych są nasze aktualne warunki gwarancji.


Zarejestruj narzędzie


Serwis:

Lange Łukaszuk ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia tel. +48 71 39 80 800 fax +48 71 39 80 802 e-mail: firma@langelukaszuk.pl

 

Magnum

http://spawsc.pl/pl/service/submission


Produkty objete są 12 miesięczną gwarancją.
ul. Grzegórzecka 79
31-559 Kraków
tel. (+48 0..12) 411-99-26 wew. 106
e-mail: serwis@spawsc.pl

 

MAKTEK

W przypadku gdy do urządzenia dołączona jest karta gwarancyjna wysyłka urządzenia do reklamacji nasępuje według danych z karty, jeśli urządzenie takowej karty nie posiada – urządzenie powinno być dostarczone do firmy Tomax


Milwaukee

Oferuje wydłużoną 3 letnią gwarancję na swoje produkty. Ta dodatkowa gwarancja, bez dodatkowych kosztów, jest świadczona po zarejestrowaniu narzędzia w ciągu 30 dni od daty zakupu. Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji. Ustawowe świadczenia nie tracą ważności. Wydłużona gwarancja dotyczy tylko elektronarzędzi zakupionych po 1 stycznia 2008.


Zarejestruj narzędzie


Serwis:

Elektroprecyzja Stanisław Hołonowicz ul.Centralna 17 52-114 Wrocław

tel. 071/346-56-37 fax. 071/346-42-35 mail: elektroprecyzja@neostrada.pl


Metabo

Metabo wprowadziło dla Państwa rozszerzoną 3-letnią gwarancję XXL. Jeśli zarejestrują Państwo nasz produkt, standardowa gwarancja zostanie wydłużona do 3 lat. Gwarancja XXL dotyczy elektronarzędzi oraz maszyn do obróbki drewna Metabo. Gwarancję XXL otrzymają Państwo tylko w przypadku rejestracji online. Rozszerzona gwarancja dotyczy urządzeń zakupionych po 1 stycznia 2004 roku. Rejestracja możliwa jest wyłącznie w ciągu czterech tygodni od daty zakupu urządzenia.

2-letnia gwarancja na sprężarki.Wszystkie sprężarki zakupione po 1 marca 2009, które trafią do Serwisu, a nie posiadające nowych 2-letnich gwarancji będą miały automatycznie wymienione karty na nowe. Warunkiem wymiany karty jest przedstawienie:

* dokumentu zakupu kompresora po 1 marcu 2009r.,

* posiadanie rocznej karty gwarancyjnej.

Drugą możliwość wymiany karty to przesłanie przez Użytkownika/Właściciela sprężarki starej karty wraz z dokumentem zakupu z datą po 1 marca 2009r. na adres Metabo Polska z dopiskiem „Serwis – wymiana karty”.

Serwis tel. (091) 579 34 24 fax. (091) 579 34 20 e-mail: serwis@metabo.pl


Master

Master
MCS Central Europe Sp. z o.o.

Wysyłka firmą kurierską DHL na koszt odbiorcy, nr klienta 1201340.
Do urządzenia proszę dołączyć kartę gwarancyjną, ksero dowodu zakupu oraz krótki opis zaistniałej sytuacji

 1. Magazynowa 5a
  62-023 Gądki, Poland

Tel. (0048) 61 65 44 000
Fax (0048) 61 65 44 001

NAC

SERWIS CENTRALNY 

Infolinia serwisowa: 801 044 450*

*koszt połączenia wg stawek operatora

VANDER

 od 11.08.2014 wprowadzony zostanie nowy system wysyłek serwisowych do firmy VANDER. Zmiana polegać będzie na tym, iż każdą wysyłkę należało będzie zgłosić za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej DHL. Uruchamiamy link: https://dhl24.com.pl/serwis/vander/panel-prosty/serwis-vander/krok1 Zgłoszenie takie, po akceptacji przez naszego pracownika, będzie mogło być zrealizowane. Odbiór przesyłek odbywać się będzie dwa dni w tygodniu: w poniedziałki i czwartki . Aby zlecenie zostało zrealizowane w poniedziałek , maksymalnie do godz. 9:00 należy wypełnić formularz. Po tej godzinie, wszelkie zlecenia będą przechodzić na czwartek. Szczególną uwagę prosimy zwrócić na ikonkę „ dołączono opis usterki i dokumenty zakupu urządzenia”. W przypadku zaznaczenia tej opcji (co jest niezbędne do zaakceptowania zlecenia przez system) i niedołączenia wymaganych dokumentów, urządzenie zostanie naprawione i odesłane na koszt nadawcy.

WAŻNE: jedno zlecenie dotyczy jednej przesyłki i jeżeli jest to możliwe proszę zapakować 
wszystkie rzeczy w jedną paczkę.

System potwierdzi przyjęcie zlecenia do realizacji i wysyłkę listu przewozowego na wskazany 
adres. Dzięki skrótowi „pobierz” można pobrać gotowy list przewozowy bezpośrednio z 
serwisu. 

Pozostaje tylko wydrukować list przewozowy.

Kontakt

Telefon: + 48 23 673 22 43, 504 504 934
Email: tomax@tomax.pl
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 77, 06-400 Ciechanów, Polska
PON-PT: 08:00 - 17:00, SOB: 8:00 - 13:00